• akustik-indskoling

  • gladsaxe-efter2

RÅDGIVNING TIL INDUSTRI

Der er krav til akustik i industrielle produktionslokaler.

Hensigtsmæssig indretning af et produktionsrum og optimering af dets akustik kan dæmpe støjen markant. Støjisolering og vibrationsdæmpning af de mest støjende maskiner kan reducere støjen yderligere.

Måske kan I derved fjerne påbud om høreværn.

Vor rådgivning baseres på besigtigelse og lydmålinger på stedet og til observationer af arbejdsgangen i produktionen. Vi forsøger at benytte standardprodukter kreativt i vore løsningsforslag. Ofte vil I selv kunne gennemføre de tiltag vi foreslår, men vi står gerne for gennemførelsen efter nærmere aftale.

Vi lægger vægt på:

  • At bekæmpe unødig støj: produktionen skal kunne fungere effektivt, men den skal ikke støje unødigt
  • Specielle forhold: Der kan være krav til hygiejnen, lydabsorbenternes  brandegenskaber, overfladestruktur,  montering osv.
  • Dialog med brugerne: ikke alle tiltag er brugbare i praksis. En totalindkapsling kan nok dæmpe støjen, men anlægget brænder sammen på grund af manglende ventilation.
  • En økonomisk ansvarlig indsats: hvad kan vi opnå og hvad koster det.
  • En prioritetet handlingsplan: hvad kan der gøres og i hvilken rækkefølge

HAR ARBEJDSTILSYNET GIVET ET PÅBUD OM STØJDÆMPNING? – RING 70 20 67 30

BAGSVÆRD HOVEDGADE 141, 2880 BAGSVÆRD.
TLF. NR. 70 20 67 30. MAIL: info@dlc-lydconsult.dk

Dette website bruger cookies. Mere information.