• akustik-indskoling

 • gladsaxe-efter2

RÅDGIVNING I AKUSTIKREGULERING TIL ERHVERV

DANSK LYD CONSULT rådgiver om akustikregulering og støjdæmpning til erhverv. Moderne kontorer i åben plan giver anledning til mange klager over støj fra medarbejderne. Det er afgørende for arbejdsmiljøet, at storkontorer er tilstrækkelig dæmpede og som minimum opfylder kravene i arbejdstilsynets vejledning A.1.16.

Vi tilbyder at måle eller beregne efterklangstiden i eksisterende kontorer samt i kontorer på projektstadiet for at sikre et godt arbejdsmiljø.

VI RÅDGIVER OM LYDFORHOLD,AKUSTIKREGULERING OG STØJDÆMPNING I:

 • moderne kontorer – åbne storrumskontor
 • arbejdsrum
 • storrum
 • kantiner
 • gennemgangslokaler
 • omstillingsområder
 • receptioner
 • mødelokaler
 • fitnesscentre
 • dagligvarebutikker
 • aula’er
 • biografer
 • venteværelser

Vores rådgivning om akustikregulering og støjdæmpning tager udgangspunkt i lovgivningens krav til de forskellige typer af rum.

KONKRETE LYDKRAV OG ANBEFALINGER FINDES I:

 • Bygningsreglementet  BR10
 • Arbejdstilsynets -og miljøstyrelsens vejledninger om akustik og støj
 • Forskellige publikationer fra statens byggeforsknings Institut.

Vi udfører lydmålinger som danner grundlag for vores rådgivning om de mest akustikforbedrende løsninger.

DANSK LYD CONSULT – TLF 70 20 67 30

BAGSVÆRD HOVEDGADE 141, 2880 BAGSVÆRD.
TLF. NR. 70 20 67 30. MAIL: info@dlc-lydconsult.dk

Dette website bruger cookies. Mere information.