• Dansk Lyd Consult har udført lydmåling i opholdsrum - Gladsaxe gymnasium

  • Lydmåling i daginstitution2

NABOSTØJ I BOLIGFORENINGER

ÆLDRE ETAGEEJENDOMME MED MODERNE INDRETNING KAN GIVE STØJPROBLEMER

Mange etageejendomme er bygget i forrige århundrede eller endnu før.  Man boede store familier i små lejligheder og mulighederne for at støje var begrænsede. Der var ikke fjernsyn, spillekonsoller eller hjemmebiografer og børn skulle ses, ikke høres. Man kunne leve tæt sammen uden at genere hinanden selvom bygningernes lydisolering ikke var specielt god.  Nu er flere små lejligheder slået sammen, indretningen er ændret og vi har et andet forhold til børns adfærd. Måske ligger 3. sals alrum nu over 2. sals soveværelse og lille Peter står op med solen og leger selv et par timer. Vi har ingen gulvtæpper, så legetøjets fald på gulvet går lige igennem til underboen. Forholdet bliver anspændt – kan der gøres noget?

Vi kan måle hvor god eller dårlig etageadskillelsen isolerer nu.

Er den markant dårligere end for nybygninger kan man have god effekt af en lydisolering, men er bygningens lydisolation allerede god kan man ikke opnå så stor forbedring.

EKSTRA BOLIGER KAN KRÆVE EKSTRA LYDISOLERING

Mange boligforeningen har i de senere år indrettet ekstra boliger på loftet. Disse boliger skal opfylde det bygningsreglement som de er opført efter. Det er en god ide at få kontrolleret om det er tilfældet, selvom det ikke altid kræves for at få en ibrugtagningstilladelse.  Hvis de ekstra boliger ikke opfylder kravene er der lagt op til støjproblemer i ejendommen.

Måling af trinlydniveau og luftlydisolation i en etageejendom kræver adgang til boliger på begge etager, så de foretages ofte i samarbejde med boligforeningen. Der udarbejdes på baggrund af målingerne et notat om lydforholdene samt forslag til konkrete løsninger. Vi kan ved større ombygninger bistå med styring af projektet.

Du kan læse mere i erhvervsstyrelsens pjece om lydisolering mod nabostøj her

 

 LYDMÅLING  – RÅDGIVNING – PROJEKTSTYRING – RING 70 20 67 30

BAGSVÆRD HOVEDGADE 141, 2880 BAGSVÆRD.
TLF. NR. 70 20 67 30. MAIL: info@dlc-lydconsult.dk

Dette website bruger cookies. Mere information.