• Dansk Lyd Consult har udført lydmåling i opholdsrum - Gladsaxe gymnasium

  • Lydmåling i daginstitution2

LYDMÅLING I INSTITUTION OG SKOLE

Støjniveauet i institutioner er en daglig belastning for mange børn, pædagoger og lærere. Nogle institutioner og skoler holder til i bygninger som oprindeligt er bygget til et andet formål. Kravene kan have været andre.  Så i mange skoler og institutioner lever bygningerne ikke op til de krav der er i dag, og til det de bliver brugt til i dag.

I byggereglementet er de grundlæggende krav til de akustiske forhold beskrevet, men yderligere krav findes i publikationer fra Statens Byggeforsknings Institut.

Der er specifikke krav til akustikken i:

  • Opholdsrum
  • Undervisningslokale
  • Gangarealer

BEHOVET FOR MERE PLADS STILLER NYE KRAV TIL AKUSTIKKEN I SKOLER OG INSTITUTIONER I DAG

Skoler i dag har brug for mere plads. Den ændrede differentierede undervisning, gruppearbejde og flere elever i klasserne betyder, at der er behov for mere end ét lokale til at undervise en klasse i. Men der er ikke flere klasselokaler ledige, så gangarealer, dele af kantinen og andre opholdsrum bliver inddraget til at være undervisningslokaler. Men de rum er bygget til at opfylde krav til opholdsrum og gangarealer som er nogen andre end de krav der bliver stillet til undervisningslokaler. Så der skal ikke mange elever til før lyden bliver til støj, og taleforståelsen bliver dårlig. Støj ødelægger koncentrationen, eleverne bliver urolige, fjoller og støjen udvikler sig og giver et dårligt arbejdsmiljø for både elever og lærere.

Ofte bliver lokaler på en skole også brugt til SFO om eftermiddagen og så gælder andre krav til de akustiske forhold.

Vi kan ved lydmåling eller beregning afgøre om lokalerne opfylder gældende krav og projektere en hensigtsmæssig akustikregulering på basis af måleresultaterne.

GOD AKUSTIK KAN ÆNDRE ADFÆRD

Man kan beskrive lydforholdene i et rum ved flere parametre som efterklangstid, afstandsdæmpning og absorptionsareal. Noget andet er hvad rummene egentlig bliver brugt til. Er det stillerum, musiklokale, kantine, gymnastiksal, undervisningslokale, gamle gangarealer der er blevet til opholdsrum osv.

Vi måler og afdækker lydforholdene i de forskellige rum. I den efterfølgende rapport anbefaler vi de løsninger, der forbedrer akustikforholdene, så krav i bygningsreglementet til akustikken i de forskelige rum bliver overholdt.

Vi har målt lydforholdene i mange skoler og institutioner – og rådgivet om akustiske løsninger. Reaktionen bagefter har været “hvorfor gjorde vi ikke det for længe siden?”, og “-jeg har ikke længere hovedpine når jeg går hjem” eller “jeg kan læse historie uden at hæve stemmen”.

Udfordringen er at finde frem til den løsning, der rent faktisk hjælper så støjniveauet bliver dæmpet, og i flere tilfælde er tilbagemeldingen fra lærere og pædagoger, at børnene har ændret adfærd. Børnene søger hen hvor der er god akustik, hvor de leger rolige lege. Og på den måde er stemingen i en SFO ændret sig fra mange støjende børn til også at have rolige områder hvor børnene gearer ned, tager en stille stund og leger stille lege. Dette til gavn for både børn og voksne.

Vi har løbende projekter på skoler, institutioner, gymnasier og andre undervisningssteder – ring til os. Vi vil også gerne hjælpe jer med at få ro til undervisning.

DANSK LYD CONSULT TLF – 70 20 67 30

BAGSVÆRD HOVEDGADE 141, 2880 BAGSVÆRD.
TLF. NR. 70 20 67 30. MAIL: info@dlc-lydconsult.dk

Dette website bruger cookies. Mere information.