• Dansk Lyd Consult har udført lydmåling i opholdsrum - Gladsaxe gymnasium

  • Lydmåling i daginstitution2

LYDMÅLING I INSTITUTION OG SKOLE

Støjniveauet i institutioner er en daglig belastning for mange børn, pædagoger og lærere. Nogle institutioner og skoler holder til i bygninger, som oprindeligt er bygget til et andet formål. Kravene kan have været andre, så i mange skoler og institutioner lever bygningerne ikke op til de krav, der er i dag, og til det de bliver brugt til i dag.

I byggereglementet er de grundlæggende krav til de akustiske forhold beskrevet, men yderligere krav findes i publikationer fra Statens Byggeforsknings Institut.

Der er specifikke krav til akustikken i:

  • Opholdsrum
  • Undervisningslokale
  • Gangarealer

I DAG STILLER BEHOVET FOR MERE PLADS NYE KRAV TIL AKUSTIKKEN I SKOLER OG INSTITUTIONER

I nyere tid har skoler har brug for mere plads. Den ændrede differentierede undervisning, gruppearbejde og flere elever i klasserne betyder, at der er behov for mere end ét lokale til at undervise en klasse i. Men der er ikke flere klasselokaler ledige, så gangarealer, dele af kantinen og andre opholdsrum bliver inddraget til at være undervisningslokaler. Gangarealer og opholdsrum er dog bygget anderledes end undervisningslokaler, og således gælder anderledes lydkrav. Der skal således ikke mange elever til, før lyden bliver til støj, og taleforståelsen bliver dårlig. Støj ødelægger koncentrationen, og eleverne bliver urolige og fjoller, mens støjen udvikler sig og giver et dårligt arbejdsmiljø for både elever og lærere.

Ofte bliver lokaler på en skole også brugt til SFO om eftermiddagen, og så gælder andre krav til de akustiske forhold.

Vi kan ved lydmåling eller beregning afgøre, om lokalerne opfylder gældende krav og projektere en hensigtsmæssig akustikregulering på basis af måleresultaterne.

GOD AKUSTIK KAN ÆNDRE ADFÆRD

Man kan beskrive lydforholdene i et rum ved flere parametre såsom efterklangstid, afstandsdæmpning og absorptionsareal. Noget andet er, hvad rummene egentlig bliver brugt til. Er det stillerum, musiklokale, kantine, gymnastiksal, undervisningslokale, gamle gangarealer, der er blevet til opholdsrum osv.

Vi måler og afdækker lydforholdene i de forskellige rum. I den efterfølgende rapport anbefaler vi de løsninger, der forbedrer akustikforholdene, så krav i bygningsreglementet til akustikken i de forskelige rum bliver overholdt.

Vi har målt lydforholdene i mange skoler og institutioner – og rådgivet om akustiske løsninger. Reaktionen bagefter har været, “hvorfor gjorde vi ikke det for længe siden?”, og “jeg har ikke længere hovedpine, når jeg går hjem” eller “jeg kan læse historie uden at hæve stemmen”.

Udfordringen er at finde frem til den løsning, der rent faktisk hjælper, så støjniveauet bliver dæmpet, og i flere tilfælde er tilbagemeldingen fra lærere og pædagoger, at børnene har ændret adfærd. Børnene søger hen, hvor der er god akustik, og hvor de leger rolige lege. På den måde har stemingen i en SFO ændret sig fra mange støjende børn til også at have rolige områder, hvor børnene gearer ned, tager en stille stund og leger stille lege. Dette til gavn for både børn og voksne.

Vi har løbende projekter på skoler, institutioner, gymnasier og andre undervisningssteder – ring til os. Vi vil også gerne hjælpe jer med at få ro til undervisning.

DANSK LYD CONSULT TLF – 70 20 67 30

BAGSVÆRD HOVEDGADE 141, 2880 BAGSVÆRD.
TLF. NR. 70 20 67 30. MAIL: info@dlc-lydconsult.dk

Dette website bruger cookies. Mere information.