• Dansk Lyd Consult har udført lydmåling i opholdsrum - Gladsaxe gymnasium

  • Lydmåling i daginstitution2

LYDMÅLING I BYGGEPROCES

Vi har mange års erfaringer med at udføre kontrolmålinger i byggeri. Der kan både kontrolmåles undervejs i byggeprocessen og inden ibrugtagning af nyt byggeri, ombygning osv.

De fleste kommuner kræver at byggeansvarlig entreprenør eller bygherre kan dokumentere, at byggeriet overholder kravene fra byggereglementet.

Vi samarbejder ofte med arkitekt eller bygherre undervejs i byggeprocessen, så dokumentationen for lydforholdene i bygningen er på plads.  I denne del af byggeprocessen er det vigtigt at kontrolmåle.

Vi har mange års erfaring med at udføre lydmålinger og rapportere om lydforhold i byggeri.

KONTROLMÅLINGER UNDERVEJS I BYGGEPROCESSEN

I byggetilladelsen stilles ofte krav om lydmåling på det færdige byggeri til dokumentation af at lydkravene i BR15 er opfyldt. Vi udfører lydmålinger på det færdige byggeri og fremsender rapport med resultater, der kan sendes til kommunen som dokumentation.
Kontrolmålinger indbefatter måling af:

  • kontrolmåling iht BR15
  • kontrolmåling iht BR10
  • Rådgivning om lydforhold i projektfasen
  • Trinlyd
  • Luftlyd
  • Lydisolation
  • Støj fra tekniske installationer

Er du byggeansvarlig entreprenør eller bygherre, kan vi hjælpe dig med at dokumentere at dit byggeri lever op til de krav til akustik der er til bygninger i dag.

LYDMÅLING INDEN IBRUGTAGNING – ET KRAV FRA KOMMUNEN

– er et krav fra de fleste kommuner i dag.

Bygningsreglement BR10 og BR15 stiller krav til lydforholdene i det færdige byggeri. Kravene afhænger af bygningens art og anvendelse. Specielt ved om- og tilbygning af eksisterende bygninger kan det være vanskeligt at opfylde bygningsreglementets krav. Vi rådgiver om konstruktioner og detaljer, der kan forventes at overholde lydkravene, når byggeriet er færdigt.

 

LYDMÅLINGER I BYGGERI  –  RING 70 20 67 30

BAGSVÆRD HOVEDGADE 141, 2880 BAGSVÆRD.
TLF. NR. 70 20 67 30. MAIL: info@dlc-lydconsult.dk

Dette website bruger cookies. Mere information.