• akustik-indskoling

  • gladsaxe-efter2

LYDMÅLING EFTER PÅBUD FRA ARBEJDSTILSYNET

Har I fået et påbud fra arbejdstilsynet om at undgå unødig støjbelastning – herunder at sikre tilfredsstillende akustiske forhold? Vi kan rådgive jer i, hvordan I støjdæmper og akustikregulerer, så I får et bedre lydmiljø og undgår sundhedsskadelig støj.

Arbejdstilsynet kan påpege problemstillinger omkring unødig støj og akustik og give påbud om nærmere undersøgelser.

ET PÅBUD FRA ARBEJDSTILSYNET OM UNØDIG STØJ KAN VÆRE:

  • Der er problemer med støj i specifikke tidsrum.
  • Børnene råber højere og højere (i daginstitutioner, skoler og SFO’er).
  • Lydbilledet virker hårdt med en forholdsvis lang efterklang. (At lyden står længe i rummet).
  • Stemmer er svære at skelne fra hinanden; selv på kort afstand.
  • Mangel på støjdæmpende materiale i børnehøjde, i kontorer, computerrum, fællesrum og øvrige lokaler.
  • Der er allerede gjort noget for at dæmpe støjen, men det virker ikke godt nok.
  • Ved megen støj kan medarbejderne mærke, at de bliver ekstra trætte. Medarbejderne bliver mere syge, og kollegerne belastes ekstra.
  • Flere medarbejdere oplever hovedpine som følge af støj.
  • Problemer med støj er som regel også påpeget i en APV.

Arbejdstilsynet kan vurdere, at lydforholdende ikke fungerer tilstrækkeligt, og at medarbejderne i forbindelse med deres arbejdsopgaver bliver udsat for sundhedsbelastende støj.

Vi foretager en gennemgang af arbejdspladsen ud fra de påbud, I har fået. Vi udfører lydmålinger som dokumentation og finder en løsning, så I opnår den mest effektive akustikforbedring. Vi forsøger at bygge videre på eksisterende løsninger og genbruger, hvor det er muligt.

HAR I FÅET ET PÅBUD OM UNØDIG STØJ – RING 70 20 67 30

BAGSVÆRD HOVEDGADE 141, 2880 BAGSVÆRD.
TLF. NR. 70 20 67 30. MAIL: info@dlc-lydconsult.dk

Dette website bruger cookies. Mere information.