• akustik-indskoling

  • gladsaxe-efter2

AKUSTIKREGULERING I ET UNDERVISNINGSLOKALE

Et optimalt undervisningslokale har god akustik og taleforståelse. De specifikke krav findes i bygningsreglementet BR10/15/18 og i anvisning 218 fra Statens Byggeforsknings Institut.

Efterklangstiden kan måles, og aborptionsarealet kan beregnes. Efterklangstiden er et udtryk for, hvor længe støjen er om at dø ud i rummet. Hvis lyden bliver ved med at bevæge sig, bliver lyden til støj.

Støj giver koncentrationsbesvær og hovedpine og derfor ikke optimale betingelser for elevernes læring. Støj giver heller ikke en optimal undervisningssituation for lærerne. Børnene bliver urolige og begynder at snakke og støje. De mister koncentrationen. Lærerne bliver mentalt trætte af ikke at kunne få ro i klassen, får hovedpine og bliver unødigt trætte.

Der er forskellige krav til de forskellige slag lokaler – musik, aula, klasseværelse, faglokale osv. Vores viden om de forskellige regler og krav til de forskellige lokaler sørger for, at jeres støjdæmpningsprojekt bliver en succes.

Vi har gennemført mange projekter på skoler for at dæmpe støjen og skabe en god akustik i klasselokaler og undervisningsrum.

Vores erfaring fra vores projekter på skoler er:

1. AKUSTIKKEN ER IKKE BARE DÅRLIG – DEN ER VIRKELIG SLEM

Vi bliver kontaktet på baggrund af et påbud fra arbejdstilsynet eller klager fra personalet. Skoler i dag udnytter hver en m2 i deres bygninger. Ikke alle lokaler er bygget til at give den akustik, som kræves for at opfylde kravene, og derfor er der mange steder, hvor der er problemer med akustikken.

2. DER ER ALLEREDE BRUGT RESSOURCER PÅ AT FORBEDRE AKUSTIKKEN

Ofte er der allerede opsat akustikplader på væg eller loft. Men enten er der brugt for lidt, ikke brugt de korrekte materialer, eller de er sat op de forkerte steder. Valg af og placering af materialer er afgørende for at opnå en optimering af akustikken, som kan mærkes; så ja – der skal gøres noget ved akustikken i klasselokalerne, til glæde for både lærere og elever.

BEDRE AKUSTIK PÅ DIN SKOLE? – RING 70 20 67 30

BAGSVÆRD HOVEDGADE 141, 2880 BAGSVÆRD.
TLF. NR. 70 20 67 30. MAIL: info@dlc-lydconsult.dk

Dette website bruger cookies. Mere information.